• Toekomstwaarde

    voor boer, bewoner en de aarde

De kleinlandgoedmakers pakken de koeien bij de horens

Nederland staat voor een aantal extreme uitdagingen: we moeten de uitstoot van stikstof en Co2 drastisch verminderen, we willen snel manieren vinden om de biodiversiteit te vergroten. Daarbij hebben ruim 18.000 boeren geen bedrijfsopvolging en zal er naar verwachting in 2030 wel 15 miljoen m² aan agrarisch vastgoed leeg staan. Verder is overal in het land een enorme vergrijzingsgolf op komst met een groeiende behoefte aan passende woonvormen die vereenzaming tegengaan, de zorg ontlasten en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. De kleinlandgoedmakers pakt deze koeien bij de horens: wij ontzorgen erfeigenaren zoals stoppende boeren met het transformeren van hun erf tot natuurmakend sociaal woonerf voor mensen die het landelijk leven willen delen. Als ontwerpend projectontwikkelaar die de erfeigenaar een faire opbrengsten biedt regelen we dit vanaf de eerste schets tot de sleuteloverdracht aan de bewoners.   

Gezond, gezamenlijk en zinvol wonen

Wonen in een project van de kleinlandgoedmakers is leven in een moderne, compacte gelijkvloers bruikbare woning met een privébuitenruimte en vrij uitzicht. Naast de privacy van de eigen woning is er een inspirerend aanbod van gemeenschappelijke ruimtes voor werken, koken, eten, zitten, creëren, wassen en tuinieren. De kleinlandgoederen nodigen uit tot gezond eten uit eigen tuin en bewegen met de dagelijkse boodschappen op maximaal 15 minuten fietsafstand. Maar ook met bv een fitnessruimte, natuurzwemvijver en wandel- en fietsgelegen- heden in de natuur eromheen. Tenslotte stimuleren we het maatschappelijk én economisch actief blijven door (vrijwilligers)werk tot hoogste leeftijd. Zo blijven bewoners bij de kleinlandgoederen lang vitaal en van waarde voor hun omgeving.

Nú bijdragen aan een duurzamere wereld voor onze kinderen

De duurzamere inrichting van onze samenleving doen we al niet meer alleen voor onze kinderen maar ook omdat we nú de gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies al kunnen waarnemen. De projecten van de kleinlandgoedmakers zijn daarom niet alleen gevestigd op locaties in landschappen met hoge recreatieve waarde maar dragen zelf ook aan die ecologische waarde bij met goed doordachte tuin- en landschapsontwerpen. Zo werken we aan een meetbare verbetering van de biodiversiteit. We doet dat samen met overheden, ecologische experts en natuurorganisaties. De woningen kunnen deels verbouwde boerderijen zijn maar ook (vervangende) nieuwbouw. Ze worden gemaakt van duurzame materialen met een positieve Co2 balans (zoals kruislaags verlijmd hout) en zijn zó energieleverend dat ook de elektrische (deel)auto ermee is op te laden.

Thuis op een unieke karakteristieke plek

De woonerven van de kleinlandgoedmakers zijn stuk voor stuk unieke ontwerpen met een herkenbare identiteit die bijdraagt aan het thuisgevoel. Het zijn projecten die een dialoog aangaan met de karakteristieken van het landschap en de oorspronkelijke bebouwing. Ze slaan daarmee een eigentijdse brug tussen verleden, heden en toekomst. De kleinlandgoedmakers werkt in nauwe samenwerking met plaatselijke erfeigenaren, overheid, natuurorganisaties, maak-partners en toekomstige bewoners. We doen dit op eigen rekening en risico óf in opdracht van de grondeigenaar. Het beheer van de projecten worden na realisatie overgedragen aan de bewoners georganiseerd in een vereniging van eigenaren of huurders. De kleinlandgoedmakers hebben de ambitie om de toonaangevende specialist voor herbestemming van landelijke locaties voor collectieve woonvormen te worden. In ons comité van aanbevelingen hebben we onlangs Jacqueline Cramer ontvangen. Zij is voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en zet zich momenteel vanuit de Universiteit Utrecht in voor de verduurzaming van de bouw. . 

 

De pioniers met bijzondere passies

De kleinlandgoedmakers hebben grote ambities voor de transformatie van Nederland. Maar dat begon natuurlijk in het klein, met stappen in ons leven. Maak kennis met het team:

Jan Dittmar

Oprichter, architect en ontwikkelaar

Al in zijn tienerjaren experimenteerde Jan met het zelfvoorzienend leven op de voormalige boerderij waar hij met zijn ouders woonde. Hier fabriceerde hij zijn eerste bakstenen, maakte een broodbakoven en bouwde een rietgedekte schapenstal. Na zijn studie aan de TU Delft en de ETH Zürich en enkele jaren bij bekende architecten startte hij 20 jaar geleden zijn eigen bureau. Als architect tekende hij complexe verbouwingen, nieuwe villa’s, maar ook grote centrumplannen waaronder het Stadsloket Amsterdam Nieuw-West. Daarnaast ontwikkelde hij de afgelopen jaren op eigen risico in Amsterdam enkele woonhuizen.

De oprichting van de kleinlandgoedmakers was voor hem hét antwoord op de vragen ‘Hoe kan ik met mijn talenten meer bijdragen aan de verduurzaming van Nederland?’ en ‘Hoe wil ik later wonen?’ Jan verbindt graag mensen aan elkaar en aan plekken om zich thuis te voelen. Op zijn best is Jan als hij samen met anderen inspirerende nieuwe concepten bedenkt. Als ontwikkelend architect borgt hij (financiële) haalbaarheid, duurzaamheid en ontwerpkwaliteit van schets tot oplevering.

www.dittmar-architecten.nl

Roksana Sliwka

Architecte 

Roksana’s interesse voor architectuur begon al tijdens de renovaties van het ouderlijk huis aan de rand van een dorp in Polen. Het liefst hielp ze haar vader met tegelsnijden en was gefascineerd hoe je met één beweging van de snijder een zo hard materiaal exact kon bewerken. Het is ook deze liefde voor de precieze lijn die ze nu bij het computertekenen uitleeft. Ook speelde ze vaak in de bossen en ontwikkelde daar haar eerste belangstelling in het bouwen met hout.

Tijdens haar architectuurstudie in Schotland en bij de afronding van haar studie in Polen lag haar focus op hergebruik, circulariteit en herontwikkeling. Met haar werk wil ze bijdragen aan duurzame woonomgevingen met een maatschappelijke meerwaarde. In de jaren dat ze inmiddels in Nederland werkt heeft ze zich ontwikkeld tot een vaardig assistent ontwerpster met een grote behendigheid in het maken van 3D modellen en visualisaties.

Marijn Spoelstra

Maatschappelijk projectontwikkelaar

Marijn wil bijdragen aan een transparante praktijk van duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Hij gelooft in een integrale aanpak van complexe projecten vanaf het allereerste begin, om deze beter en sneller waar te maken. Hij is in staat projecten vanuit verschillende publieke en private belangen snel te doorzien en op strategisch en bestuurlijk niveau te opereren, van initiatief naar een realistisch uitvoerbaar plan en verder. Marijn was betrokken bij de herontwikkeling van het Tropicana Zwembad in Rotterdam tot centrum voor circulair ondernemerschap. Momenteel is hij gedelegeerd ontwikkelaar van het Oogziekenhuis Rotterdam, strategisch adviseur voor de gebiedsontwikkeling stationsgebied Heemskerk en helpt mee om ModCity, Turf & Co verder te ontwikkelen. Bij de kleinlandgoedmakers is hij als vaste adviseur betrokken bij het haalbaar maken onze projecten  

https://www.bigpicturecompany.nl

 

Doe mee!

Denk je er wel eens over om met het boerenbedrijf te stoppen en te verhuizen? Of zou je het rustiger aan willen doen en samen met andere mensen wonen op het erf gezellig vinden? En ben je benieuwd of jouw locatie ontwikkeld zou kunnen worden tot een kleinlandgoed en er zo ook meer verkoopwaarde of een inkomstenbron ontstaat? Doe dan met ons een eerste gratis locatiescan! We zijn altijd op zoek naar mooie plekken in Nederland waar het fijn wonen en fietsen is, liefst binnen 15 minuten van een supermarkt. Een wat mindere staat van onderhoud is geen probleem want wij houden er juist van om iets echt grondig op te knappen. We heten niet voor niets de kleinlandgoedmakers.

de kleinlandgoedmakers

welkom@kleinlandgoedmakers.nl
Johan van Hasseltkade 306
1032 LP Amsterdam
020 423 51 42